Contact us

your current location:首页 / About us / Contact us

Zhangjiagang City Dida Machinery Co., Ltd.

Address: No. 462, Yangjin Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province

      Tel: 18112699808    18112699800E-mail: sdzq112@126.com