Contact us

your current location:首页 / About us / Contact us

Zhangjiagang City Dida Machinery Co., Ltd.

Address: No. 462, Yangjin Road, Zhangjiagang City, Jiangsu Province

      Tel: +86-0512-82598358  +86-0512-58276253 

            +86-0512-82598359  +86-0512-82598360 

            +86-0512-58276258  +86-0512-82598350


Fax: 0086-0512-58279606, 82598354

E-mail: sdzq112@126.com